De Zeven Hoofdzondes

Een hoofzonde is een term die voornamelijk in de katholieke kerk wordt gebruikt. Het gaat hierbij om zeven zonden die ieder aan de basis liggen van vele andere zonden. Ze werden als lijst in de 6e eeuw opgesteld door paus Gregorius I, maar zijn al in de 4e eeuw door geestelijken in een gesystematiseerd overzicht beschreven.

De zeven hoofdzonden zijn:

  1. Lust (onkuisheid – wellust)
  2. Greed (hebzucht – gierigheid)
  3. Sloth (luiheid – gemakzucht – traagheid – vadsigheid)
  4. Envy (jaloezie – nijd – afgunst)
  5. Anger (boosheid – woede – toorn – wraak – gramschap)
  6. Pride (trots – hoogmoed – hovaardigheid – ijdelheid)
  7. Gluttony (vraatzucht – onmatigheid – gulzigheid)

In de 7 schilderijen van 1 x 1 m, heb ik elke zonde naar eigen fantasie afgebeeld. De uitleg van elke zonde staat ook op de zijkant van het schilderij beschreven.